ősz

ősz

2011. április 1., péntek

A keresztútjárás hagyománya

A péntek Jézus keresztrefeszítésének napja. A nagyböjti időben minden pénteken a hívek keresztutat járnak. Végigjárják Jézus szenvedésének egyes mozzanatait ábrázoló képeket, azokon elmélkedve. Ezeket nevezik stációknak, míg a keresztutat kálváriának ( jelentése koponya, az arámiai Golgota fordítása), mivel Jézust a Kálvária nevű dombon feszítették keresztre. Ezeket megtaláljuk minden templomban, de kint a szabadban is, domboldalakon, temetőkben."A keresztút eredetileg az a kb fél km-s útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Via Dolorosa: fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt útja. A hagyományok szerint a szent körúton már a föltámadás utáni napokban végigmentek néhányan. Hagyományként élt az is, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit annak mennybemenetele után.
Később emlékkápolnákat létesítettek az útvonal főbb helyszínein, melyeket már a 14. századtól zarándokok látogattak. Európában elsőként olasz területeken imádkozták a stációkat. Szabadtéren a németek állítottak föl először a 15. században  - 7 állomással. A 14 stációs forma Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az itália apostolának nevezett Szent Lénárd népmissziójának köszönhetően kontinensünkön a 18. században terjedt el a 14 állomásos forma. 20 év alatt - 1731 és 1751 között - 572 keresztutat állított föl. Az állomások számát, a keresztút felállításának helyét, körülményeit és az ájtatosság módját XII. Kelemen pápa szabályozta 1730-ben kiadott rendeletében."  
(Keresztutak  -  Adoremus különszám, 2010)
"Természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés elfogadása által felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az orvostudomány feladata -, másrészt viszont a fájdalom arra is szolgál, hogy felismerjük korlátainkat, elgondolkodjunk életünk értelme felett és megnyíljon  a szívünk mások szenvedése iránt. Ami pedig a kereszt botrányát illeti: valóban nem könnyű felfogni, miért van szükség a kereszthalál kegyetlenségére ahhoz, hogy a világ üdvözüljön. A mai ember szeretné kizárni életéből mindezt. Valójában azonban Jézus kereszthalála felhívást jelent az igazságosságra, a tisztességre, az igazságtalanságoknak a szeretetben való leküzdésére. Ugyanakkor - bár ésszel ezt nem könnyű felfogni - az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi fájdalmainkat, szenvedéseinket s ezzel átalakította a világot. Csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem tudunk lemondani önmagunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen magában foglalja a fájdalmat és az önajándékozást. A kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma is."  
(Ratzinger bíboros, a mostani pápa, 2005-ben a Vatikáni Rádióban mondta a fentieket egy beszélgetésben a fájdalom értelmével és a kereszt megváltó értékével kapcsolatban.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése